SAU GẦN 1 THÁNG ĐỒNG HÀNH cùng các bạn thì cuối cùng những cái tên cũng đã được xướng tên vào đêm Chung kết: