Trong hình ảnh có thể có: 26 người, bao gồm Trần Phú, Voi Còy, Hương ChẳngCần Ai, Lưu Ngọc Ánh, Bùi Thị Kim Liên, Lan Lan, Cao Thanh Quý, Thuy Nga Nguyen Thi, Hải Nguyễn và 2 người khác, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Bùi Thu Huyền, Lưu Ngọc Ánh, TiỆm Khờ. và Hải Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Hãy sống như Đại Bàng ngay hôm nay
 TRẠI HUẤN LUYỆN ĐẠI BÀNG NAZI BEAUTY ngày 16/09/2018
 Nazi Beauty thực hiện sứ mệnh hỗ trợ 10.000 mẹ bỉm xinh đẹp hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn.

Nazi Beauty “ Tỏa Sáng Phụ Nữ Việt “

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà