Ngày 24/3, tại Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và kênh Truyền hình thông tấn (Vnew) đã tổ chức chuyên mục “Doanh nghiệp ngày nay”. Dược mỹ phẩm Nari đại diện cho doanh nghiệp đem Quỹ Chung Tay Vì Cộng Đồng đến tận tay những mảnh đời bất hạnh