Ngày 25/11/2018 tại Hapu Place diễn ra buổi họp team các nhà phân phối xuất sắc nhất trong hệ thống dược mỹ phẩm Nari Nhà phân phối: Đặng Thúy, Lưu Thúy Vân, Hải Nguyễn