Chi tiết đánh giá

KEM BODY NGỌC TRAI

KEM BODY NGỌC TRAI

Đánh giá sản phẩm (được gửi vào Ngày 25 tháng 02 năm 2019):
da trắng và mịn hơn rất nhiều sau 1 lấn sử dụng