Chi tiết đánh giá

MẶT NẠ DƯỠNG TRẮNG DA

MẶT NẠ DƯỠNG TRẮNG DA

Đánh giá sản phẩm (được gửi vào Ngày 28 tháng 02 năm 2019):
Đã thử nhiều sản phẩm Nazi .và ưng e siêu son nhất