Chi tiết đánh giá

MẶT NẠ DƯỠNG TRẮNG DA

MẶT NẠ DƯỠNG TRẮNG DA

Đánh giá sản phẩm (được gửi vào Ngày 20 tháng 02 năm 2019):
tôi đánh giá 5 *****, dùng rất mịn da và trắng