Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Hoa Phạm Số 057 Lê Thanh Bắc Cương- Tp Lào Cao 0961.561.536