Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Lê Thu Hương 41/20kp Nhị Đồng 1 - Phường Dĩ An - Thị xã Dĩ An - Tỉnh Bình Dương 0938.424.888