Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Phạm Trang Cầu Lồi - Xóm Khối Bắc - Xã Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An . 0348.425.346