Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Lê Hoài Phương Số 253 đường Chi Lăng - Thị trấn Hữu Lũng - H. Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn . 0369.817.167