Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Đặng Thúy Xóm 9 - Xã Tân Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam 0983586234