Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Thị Huệ Đường Thống Nhất - Thị Trấn Minh Tân - Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương 0989.365.218