Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Thị Thu Hoài Xóm 3 - Thôn Duyên Yết - Xã Hồng Thái - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 0978.869.418