Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Chí Dũng Xóm 5 - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La . 0963.767.288