Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Huỳnh Ngọc Ý Lô C1-21, Phạm Hùng , Phường Vĩnh Lạc- Thành Phố Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang 0374.546.587