Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Khánh Huyền Cổng chợ Nỉ - Trung Gĩa - Sóc Sơn - Hà Nội 0969.748.481