Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Đinh Thị Minh Hạnh Số 453 Xuân Miếu 2 - Cải Đan - Sông Công - Thái Nguyên 0945.549.838