Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Ngọc Mến Thôn Đông La - Xã Hồng Quang - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương . 0964.389.692