Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Hồ Thị Kiều Oanh Số 86 Đường Việt Bắc - Phường Đồng Quang - Thành Phố Thái Nguyên 0972.161.617