Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Mơ Vũ Số 61A2 - Đường Hữu Nghị - Thị trấn Cổ Lễ - H. Trực Ninh - Tỉnh Nam Định . 0912.680.942