Chủ store Địa chỉ Số điện thoại
Nguyễn Thị Hằng Nga Thôn Nghĩa Xá - Xã Đại Đồng - Huyện Tứ Kỳ - Tỉnh Hải Dương 0917.724.805